Kwaliteit

Certificeringen / documenten

Als inlener heeft u ook een verantwoordelijkheid bij de registratieplicht Waadi. U mag alleen arbeidskrachten inhuren bij bedrijven die voldoen aan de registratieplicht Waadi. Controleer dus altijd of het bedrijf waarmee u zaken doet geregistreerd is. Dit kan op www.kvk.nl/waadi. Als dit niet het geval is riskeert u namelijk een forse boete.

Certificering met SNA-keurmerk

Ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen hun onderneming laten certificeren en het SNA-keurmerk krijgen. Inleners die gebruik maken van een uitzendorganisaties met een SNA keurmerk zijn per 1 juli 2012 onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid. Zij worden dan niet meer aansprakelijk gesteld voor de betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting van de onderneming die aan het personeel ter beschikking heeft gesteld.